Torsdag 9. oktober arrangeres Verdens synsdag. Dagen er innstiftet av WHO og arrangeres hvert år på den andre torsdagen i oktober. Under det internasjonale slagordet «No more avoidable blindness» ønsker organisasjonen å rette oppmerksomheten mot øyesykdommer og synsproblemer som med rett behandling kan kureres, og dermed forhindre blindhet.

Ett av målene i WHOs globale tiltaksplan er å redusere unngåelig blindhet med 25%
Brilleland har i mange år hatt et nært samarbeid med Vision For All – en humanitær organisasjon som hjelper den fattige delen av befolkningen i utviklingsland ved å ta synsprøver og bekjempe blindhet. Gjennom innsamling av brukte briller og deltakelse på prosjektreiser i utviklingsland, har vi sammen bidratt med synsundersøkelser og utdeling av briller til over 16.000 mennesker i Eritrea, Guatemala og Peru.

Gunnar Lindgren, optiker og butikksjef hos Brilleland, er en engasjert og sterk bidragsyter i arbeidet til Vision For All, og har deltatt på flere prosjektreiser. «Det er utrolig hyggelig og tilfredsstillende å kunne bruke faget sitt til å gi synshjelp til mennesker som ellers ikke har mulighet for å skaffe det på egen hånd», sier han. «Å delta på et prosjekt med Vision For All er ofte en opplevelse for livet. Som optiker gir det dessuten mye rent faglig, da man får se tilstander som man ellers aldri får se i en praksis i Norge»

Velkommen innom Brilleland på Oddensenteret.