Oddensenteret bruker følgende cookies:

Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Oddensenteret bruker Google Analytics for å analysere bruken av Oddensenterets nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Tredjeparts spørringer/ third party requests

Dette er spørringer som er laget av en bruker til en ekstern tjenesteleverandør. Til tross for at disse spørringene ikke setter noen cookies, kan de fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørringer.

1. Lovverk:

Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven av 14. april 2000. Norsk lov gjelder for avtalen og ved eventuelle tvister. Vi følger retningslinjene fra datatilsynet. Hovedregelen er at mindreårige som har fylt 15 år kan som hovedregel samtykke til innhenting og bruk av egne personopplysninger selv. Derfor har vi aldersgrense på 15 år.

2. Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon:

Odden kjøpesenter v/ Salto senterdrift AS er behandlingsansvarlig.

Odden Kjøpesenter
Odden 1,
4876 Grimstad
Telefon: 37 25 89 89
Telefax: 37 25 89 11
e-mail: post@odden.no
Salto Senterdrift AS
Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo

 

3. Formål:

Databehandler og deres underleverandører vil først og fremst bruke dine personopplysninger til å administrere kundeklubben. Her inngår å (i) tildele fordeler og bonuspremier, (ii) opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser. Kundeklubben vil bruke informasjonen til (iii) å kontakte deg via de kanaler du i denne avtale samtykker til kommunikasjon. Dette kan være post, telefon, e-post, SMS eller MMS i forbindelse med arrangementer, produkter og/eller tjenester vi antar vil være av interesse. Alle personopplysninger som du sender inn i forbindelse med din registrering og andre personopplysninger registrert i forbindelse med transaksjoner («Personopplysningene») vil bli samlet inn, behandlet og lagret elektronisk. Det er kun behandlingsansvarlig(jfr. Pkt. 2) og underleverandører som har tilgang til informasjonen. Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. Dersom du vil melde deg inn i kundeklubben må du allikevel oppgi gi den informasjonen vi etterspør i søknadsskjemaet som obligatoriske felt.

4. Tredjeparter:

Vi(Salto senterdrift AS) kan/vil ikke overføre eller selge person opplysninger til 3. part. Vi kan om ønskelig komplettere kundeprofilene med informasjon fra 3. part. Som for eksempel telefonkatalogen/adresseregister.

5. Endringer:

Vi kan fra tid til annen foreta endringer i denne Avtalen etter skriftlig varsel til deg dersom viktige kommersielle hensyn tilsier dette. Du plikter oppgi korrekt informasjon og å melde eventuelle endringer av navn, adresse og andre opplysninger som er oppgitt til kundeklubb@odden.no.

6. Utmelding, innsyn og reservasjonsrett

Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon eller melde deg ut av klubben og heve denne avtalen. Opplysningene vil da kun brukes til statistikkformål i anonym form. Utmelding, innsyn i egne personopplysninger eller ønske om permanent sletting skjer ved henvendelse til Oddensenteret på e-mail kundeklubb@odden.no

Mer om personvern

Personvernet ditt er viktig for oss og sammen med avtalevilkårene over og følgende personvernsavtale mellom Odden venn og deg som medlem redegjør vi for hvordan vi beskytter dine rettigheter og personopplysninger.

Hva slags informasjon samler vi inn?

Navn, e-post, mobiltelefonnummer, postnummer, kjønn, fødselsdato, interesser, familiesituasjon

Informasjonen om deg som bruker hentes fra deg selv på nettsidene, i Odden appen og kan eventuelt kompletteres fra et adresseregister.

Hvordan bruker vi denne informasjonen?

Oddenvenn v/Salto Eiendom vil først og fremst bruke dine personopplysninger til å administrere kundeklubben. Her inngår å (i) tildele fordeler og bonuspremier, (ii) opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser. Kundeklubben vil bruke informasjonen til (iii) å kontakte deg via de kanaler du i denne avtale samtykker til kommunikasjon. Dette kan være post, telefon, e-post, SMS eller MMS i forbindelse med arrangementer, produkter og/eller tjenester vi antar vil være av interesse.

Hvordan blir denne informasjonen delt?

Opplysningene vil ikke bli utlevert eller solgt til andre parter unntatt om det pålegges med hjemmel i lov fra de rette myndigheter.

Hvordan kan jeg administrere eller slette informasjon om meg selv?

Gjennom din profil kan du selv bestemme hva du deler av informasjon om deg selv. Enhver kampanje som publiseres i appen, og/eller sendes til deg via SMS eller annen måte, vil ha en link som gir deg mulighet til å søke opp informasjon som er lagret for deg. Her kan du endre og slette informasjon. For å permanent melde deg ut og dermed slette all informasjon om deg ber vi deg om å sende oss en e-post. Adressen er oddenvenn@odden.no.