Vi gratulerer klasse 6c ved Landvik skole

Juryen i snakkommobbing.no takker for mange fine bidrag i konkurransen om å lage beste manus til promofilm der oppgaven var å beskrive hvordan barn og unge som utsettes for mobbing kan få best mulig hjelp i fremtiden. Bidragene var mange og gode, så det var ikke lett å velge bar en vinner.

Vinnerforslaget setter fokus på to ting. Det første er at hjelpen skal være enkel å få, og i umiddelbar nærhet. Betydningen av å kunne si i fra til noen voksne i umiddelbar nærhet som lytter og tar en på alvor, slik at den som blir mobbet får det bedre og at de som mobber også blir tatt vare på.

Det andre er at de belyser tilskuerens rolle. Det er mange barn og unge som ser, eller som vet om at noen blir mobbet. Slik er det for en av rollefigurene i vinnermanuset. Hun ser det som skjer, og gjør det hun kan med en gang. Hun viser stort mot. Hun støtter den som blir mobbet, og de går sammen til læreren.

Andreas Eidem i Snakkommobbing.no takker for alle bidragene og gratulerer vinnerne i klasse 6c ved Landvik skole.

6c ved landvik skole mottar sjekk på 4000 kr for å ha skrevet det beste filmmanuset til en film om mobbing


 

Kunnskapsdepartementet har lagt frem nye tiltak mot mobbing. Og vi har lurt på hva barn og unge mener er den beste løsningen for å stoppe mobbing?

Konurranse

For en tid tilbake ble det sendt ut en konkurranse til alle femte, sjette og sjuendeklassingene i Grimstad med forlag til å håndtere mobbing. Elevene ble oppfordret til å levere ett manus til en reklamefilm med forslag for å få slutt på mobbing og hvordan framtiden bør se ut. Tre vinnere vil bli kåret, og får premier på inntil 4000 kroner til klassekassa.

Konkurransen er et samarbeid mellom Snakkommobbing.no, FK Jerv og Oddensenteret. De synes barns og unges stemme i denne saken er viktigst.

Vinnerne trekkes 4. juni

Vinnerne blir kåret i forbindelse med jubileumsmarkering på Oddensenteret 4. juni.

Vinnermanuset blir reklamefilm

Av vinnermanuset lager Snakkommobbing.no en reklamefilm på inntil 60 sekunder.

– Barn og unge tenker ofte mer kreativt og uten begrensninger, sammenlignet med oss voksne. Kanskje er mange av ideene som kommer inn vanskelige å gjennomføre, men plutselig kommer det en skikkelig god idé som ingen har tenkt på, sier Erik Mørland, senterleder på Odden.

Han mener at prosessen i seg selv også er verdifull.

– I tillegg til at man tenker ut ideer for å forebygge mobbing, blir man bevisstgjort hva mobbing er, hva som ikke er greit og så videre. Dette er også veldig verdifullt, legger Mørland til.

Ved at filmen blir kort, kan den vises på sosiale medier som Instagram, og også sendes til blant andre politikere.

Konkurransen er sendt ut til alle rektorene på barneskolene i Grimstad, og vi har ønsket å utfordre rektorer og lærere til å engasjere seg og finne tid til prosjektet i skoletiden, sier Trond Christoffersen i FK Jerv.

sammen mot mobbing fb-05

Trond Christoffersen, Andreas Eidem og Erik Mørland. Foto: Grimstad Adressetidende

Dagbøter

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen iverksatte i april mange nye tiltak mot mobbing og ønsker blant annet å lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp.

– Det er veldig bra at regjeringen setter inn tiltak for å bekjempe mobbing på et overordnet plan, men ennå er det sykt vanskelig for mange barn og unge som blir mobbet å få hjelp. Så selv om det på papiret står at alle skal ha en trygg skolehverdag, er det ikke slik. Barn er blant annet svært avhengige av engasjerte voksne, sier Andreas Eidem. Han er leder for den anonyme chat-siden snakkommobbing.no, der barn og unge helt anonymt kan snakke med en voksen fagperson om erfaringer og opplevelser knyttet til mobbing.

Gode ideer fra unge

– Det er barn og unge som er midt oppi mobbeproblematikken, og vi ønsker å få ideer og innspill fra dem, sier Andreas Eidem.

Han forteller at de fleste unge snakker om mobbing som skjer på skolen, faktisk hele 93 prosent.

– Cirka 20 prosent snakker om digital mobbing, så det er tydelig at de unge er mest opptatt av mobbingen som foregår på skolene.

– Hvordan burde elever enklest mulig få hjelp om man opplever mobbing? Dette kan lærere og elever spørre seg, sier Eidem.

Han mener dette også er en glimrende mulighet for kommunen for øvrig til å ta tak i mobbeproblematikken, diskutere hvordan praksis er og bør være, om noe bør endres på og så videre.

– I tillegg vil jeg understreke rektors viktige rolle, sier han.

Gode forbilder

Idrett og andre aktiviteter utenom skolen er arenaer som kan brukes til å forebygge mobbing.

– Har man noen gode forbilder, vil andre følge etter. I tillegg får man et sosialt fellesskap og kan knytte kontakter på andre måter enn på skolen, sier Eidem.

– Voksne må også være forbilder, og være oppmerksomme på hvordan vi prater med andre. For eksempel jobber Svaberget med sine kamprop, og en bevisstgjøring der på å ikke snakke ned andre, sier Christoffersen.

Kilde: Grimstad Adressetidende