Lokalt engasjement

Oddenesenteret er genuint opptatt av vårt lokale miljø, vi ønsker å støtte opp om byen vår Grimstad og det lokalet miljøet vi sammen er en del av. Vi ønsker å være en bidragsyter for å bygge den gode praten i gatene, det som gjør oss til stolte Grimstadboere.
Vi får hele tiden spørsmål om vi har mulighet for å sponse lokale idrettsforeninger, lag eller lokale
aktiviteter. Oddensenteret sin filosofi er at vi ønsker å hjelpe «alle» men i et visst system.

Når du blir godkjent som en samarbeidsparter til Oddensenteret så er målet at vi jobber sammen i 2-3 år, og når perioden er over så gjør vi plass til nye samarbeidspartnere. Dette for å få mulighet til å hjelpe så mange som mulig.

Når du er samarbeidsparter til Oddensenteret så stiller vi noen krav. Vi hjelper dere økonomisk og tilbake ønsker vi å dele litt informasjon og oppdateringer på hva som skjer akkurat i din klubb. Noen linjer med tekst og et bilde som vi kan bruke på vår blogg. I tillegg ønsker vi oss en lenke til odden.no fra ditt nettsted.

Vi har nylig avsluttet våre avtaler med Grimstad Golfklubb, Lia IL, Rygene IL, Eidekameratene. Vi takker for samarbeidet og ønsker dere lykke til med arrangementene inn i 2014. For 2014 har vi sponsoravtaler med

Hva skal du gjøre for å søke om sponsoravtale med Oddensenteret?

For å bli vurdert som samarbeidspartner med Oddensenteret, så ønsker vi oss en mail fra deg. En mail som forteller litt om dere. Legg gjerne med både tekst og bilder så vi kan danne oss et mest mulig helhetlig bildet av samarbeidet. Mailen kan du sende til erik.morland@odden.no
Vi gleder oss til å høre fra deg.

 

Erik Mørland

Senterleder Oddensenteret