EN EKSTRA HÅNDVASK?
Vi har fremdeles ikke, så langt vi vet, blitt rammet av Korona-viruset i Grimstad. Heldigvis! Ser vi på utviklingen i Europa generelt og Norge spesielt er det likevel meget sannsynlig for at det kommer. Dessverre. Vi følger derfor Folkehelseinstituttet (FHI) sine råd for å begrense og hindre smitte – for at vi alle skal være best mulig ivaretatt.
  • FHI sin informasjonsplakat om hygiene-tiltak for oss alle er hengt opp på alle inngangsdørene våre.
  • Ved alle inngangene våre har vi også satt opp nye antibac-beholdere. Vi har lagt info-plakat på gulv og over beholder på vegg for at det skal være enkelt å finne. Vi sjekker at beholderne er oppfylt hver dag. Skulle noen av dem likevel være tomme, setter vi pris på om vi blir informert på senterkontoret eller en sms på tlf 905 11271 eller 924 15828.
  • To vaskerunder på toalettene hver dag med sjekk av såpe og antibac på/ved alle toalettene er med på å holde dem rene. FHI sin informasjons-plakat om personlig hygienetiltak henger også både på alle toalettene og rundt om i senteret på egne info-tavler.
  • Alle toalettene våre blir kjemisk steamet 4 g pr år. De ble steamet sist i uke 10. Denne behandlingen er til for å fjerne bakterier og virus fra våre toaletter. Hyppigere frekvens blir vurdert fortløpende i samråd med kommunens veiledning for slike områder. 
Med alle disse tiltakene kan vi trygt ønske alle hjertelig velkommen til oss, og håper og tror at alle respekterer hverandre og seg selv ved å etterstrebe litt ekstra god hygiene, både på senteret og andre steder dere ferdes.