Enstemmig vedtak for byggestart på Odden!

Teknisk Utvalg med klart ønske om utvidelse av Oddensenteret for å stoppe handelslekkasjen
Tirsdag 19/3 ble det et enstemmig vedtak i Teknisk Utvalg for å gi Scala Eiendom de omsøkte dispensasjonene for å starte byggeprosjektet på Oddensenteret.

Hva skjer videre nå – og når blir det bygging? Vi spør adm. direktør i Scala Eiendom, Hans Jørgen Mørland :

Dersom det ikke er innsigelser på dispensasjonsvedtaket, blir det aller viktigste nå å starte arbeidet med selve rammetillatelsen for Byggetrinn 1.

I arbeidet med å utarbeide denne, er det viktig for oss å ha en god dialog med sameiet i bygget, og ikke minst Grimstad kommune for utarbeidelse av den endelige rammesøknaden. Den håper vi å ha på plass i løpet av oktober, slik at vi er klar til byggestart enten helt i slutten av året eller like på nyåret.

Hva med den «gamle» delen av senteret – blir den også en del av prosjektet?

Javisst! Grimstad skal få et senter som vil se helhetlig ut, på den måten at vi bygger et helt nytt tilbygg som omsøkt, og så vil vi foreta en rehabilitering av bygget utvendig på de flatene som i denne omgang ikke blir bebygget. Innvendig vil fasader bli gjort om, og vi får da et helt nytt og felles uttrykk, som blir integrert mot det nye tilbygget.

Klarer dere å holde senteret og butikkene åpent mens dere jobber med disse grepene?

Ja – det er helt klart målet! Vi må nok flytte på butikker underveis, og stenge av områder i deler av byggeperioden. Det har vist seg tidligere at kundene synes er spennende å følge med på, selv om det blir litt midlertidige løsninger og litt støy underveis.

Når står det nye bygget ferdig da?

Det kommer an på når vi får satt i gang, men det viktigste nå er at vi får dette til for Odden og Grimstad, så får vi se om vi rekker åpning innen sommeren 2021. Det er i hvert fall et ønske vi jobber etter.