GLA'LØRDAG PÅ ODDEN!

REGN INGEN HINDRING FOR GLA'LØRDAG 27. APRIL!
Gla'lørdag er et nytt konsept på Oddensenteret. Vi ønsker at barna skal kose seg og ha det gøy på senteret når de er med de voksne for å handle. Derfor kjører vi nå i gang GLA'LØRDAG på utvalgte lørdager hvor vi frister med diverse  moro for barna. 27. april var første gangen og her kan du se en videoen fra aktivitetene.
Velkommen til neste Gla'lørdag 25. mai!!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fopen%3Fid%3D13oyN3_M7BqBGHT7AYivQpZwBB0_j2cHW%26fbclid%3DIwAR16pzwZK_mniDk8V0F7cQDwOdfLAJ0tsYPDv9Os1DWLz5SFRKG2a3g92Rg&h=AT1t9tY714OK6LTLgwbd1HH0SvhUIjIqaywp-rIN2NOqlzmjZvZYDunkxwdzzqwJal8iSGi1avmUBM6rZHw5akUPpOwPMVOGKUjYxdrEu9rNub00Sxi0h59o1XzTRvloxfQ